woensdag 27 juli 2011

Jean Auel's Earth's Children.

In "The Shelters of Stone" zegt Zelandonia op p. 249 "and the sinew that moves the muscles", de zenuw die de spieren beweegt. Is Zelandonia haar tijd niet erg ver vooruit?

Geen opmerkingen: