zondag 6 maart 2011

Geheimschrift

Al eeuwen probeert de mensheid een geheimschrift te bedenken dat niet gekraakt kan worden.
Ik heb ook wel eens zoiets verzonnen. Je vertaalt elke letter in een getal. Aan veel voorkomende letters ken je meer getallen toe. Een Nederlands tekst bestaat voor 10 procent uit de letter e. Dus als je 100 getallen gebruikt voor je geheimschrift moet je er 10 aan de e toekennen. Verder gebruik je voor je geheimschrift op de gebruikelijke manier een wachtwoord.
Vanwege de verdeling kun je zo'n code niet met statistische methoden kraken.

Geen opmerkingen: