woensdag 10 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(18)? Klokkenluiders.

Een klokkenluider is iemand die een klok luidt, en dat kan ook in de zin van: mensen waarschuwen, in het bijzonder voor misstanden bij overheid en bedrijfsleven. Over de laatste categorie hebben we het hier.
Naar mijn mening behoort het tot het wezen van de rechtstaat dat klokkenluiders worden beschermd.
We kunnen rustig vaststellen dat Nederland op dit punt geen goed figuur slaat.
We kennen hun namen, zoals Ad Bos, Fred Spijker, Paul Schaap en vele anderen.
Voor de overheid schijnt er nu een regeling te zijn, maar een wet, die ook voor het bedrijfsleven geldt komt er niet.

Geen opmerkingen: