donderdag 4 maart 2010

Ethiek(17) Tolerantie.

Je kunt je ook afvragen of echte gelovigen wel tolerant kunnen zijn. Immers, zij hebben de waarheid in pacht, en weten dat ieder die het op het punt van geloof niet met hen eens is in de hel terecht komt.
Tolerant zijn voor andere geloven houdt in dat ze het feit dat anderen naar de verdoemenis gaan niet erg vinden, want anders zouden ze daar toch iets aan moeten doen.
Dus, dan zouden ze of volslagen egocentrisch moeten zijn, of er aan twijfelen of ieder die niet zo gelooft als zijzelf naar de hel gaat, of zelfs helemaal niet meer in de hel geloven.
Dat laatste zie je veel bij moderne Christenen. Bij vroegere Christenen was alles veel eenvoudiger: je familie en je vrienden hadden hetzelfde geloof, en de rest kon rustig naar de hel gaan.
Moderne Christenen hebben het wat dat betreft veel moeilijker.

Geen opmerkingen: