donderdag 17 december 2009

Milieu(3). Sceptici

Ook al zouden de milieu-sceptici gelijk hebben wat betreft het verband tussen CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde, dan hebben ze nog ongelijk als ze denken dat we er niets aan hoeven doen.
Want ook al zou hte verbranden van fossiele grondstoffen als olie en steenkool niet bijdragen aan de opwarming van de aarde, ze raken wel op. Dat kan geen enkele scepticus ontkennen.
En dus is het bevorderen van zonne-energie, windenergie en dergelijke dringend noodzakelijk.

Geen opmerkingen: