zaterdag 17 oktober 2009

Wereldregering

Tot nog toe was ik een groot voorstander van een Wereldregering. Maar er zijn ook bezwaren aan. Het zou namelijk heel goed kunnen dat zo'n Wereldregering allerlei dingen gaat verbieden die in individuele landen wel zouden zjn toegestaan. Zoals nu het geval is met stamcelonderzoek. Als er een wereldregering zou zijn, met duidelijk moslim/christelijke principes, dan had stamcelonderzoek over de hele wereld verboden kunnen worden. Nu kan dat niet, omdat er landen zijn met een andere cultuur.

Geen opmerkingen: