donderdag 9 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(5)? Gedogen.

In Nederland wordt veel gedoogd. Maar eigenlijk betekent dat, dat de rechter goed vindt dat de wet wordt overtreden. Abortus en euthanasie werden gedoogd, en zijn nu geregeld. Soft drugs werden gedoogd, maar dat is nog niet goed geregeld. Overtreden van de milieu-regels door Schiphol werd gedoogd.
Maar het past niet in een rechtstaat dat de rechter goed vindt dat er wetten worden overtreden. Daarmee wordt de rechter wetgever, en we hebben afgesproken dat dat niet kan.
Nederland is dus geen echte rechtstaat.

Geen opmerkingen: