dinsdag 7 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(4)?

Frans van Anraat werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, het leveren van chemische stoffen aan Irak, waaruit Saddam Hoessein gifgas kon maken, dat deed, en het gebruikte.
Merkwaardig genoeg was die levering helemaal geen probleem toen die plaats vond.
Op dat moment was Saddam Hoessein onze bondgenoot in de strijd tegen die afschuwelijke ayatolla's, en als hij gifgas gebruikte was dat jammer, maar je moet wel eens wat door de vingers zien. De Nederlandse regering zat er niet mee.
Maar de situatie veranderde. Saddam Hoessein was op een gegeven moment geen bondgenoot meer, en ieder die geholpen had bij het maken van gifgas was een crimineel. Zo ook Frans van Anraat. Hij werd veroordeeld, zonder wetten overtreden te hebben, en de Hoge Raad ging er mee accoord. Hoezo rechtstaat?

Geen opmerkingen: