vrijdag 5 juni 2009

Tibet

De Dalai Lama is op bezoek, en we hebben allemaal medelijden met de arme onderdrukte Tibetanen. Maar we hebben boter op ons hoofd: in 1913 verklaarde Tibet zich onafhankelijk, maar die onafhankelijkheid werd door geen enkel land erkend. Ook niet door de V.S., die in Europa na de Eerste Wereldoorlog streefde naar een land voor elke nationaliteit.
En toen de communisten in China in opstand kwamen, en uiteindelijk in 1949 de Kwomintang regering naar Taiwan verdreef, veranderde er niets. Communisten en Kwomintang waren het zelden ergens over eens, maar wel over Tibet: dat was een deel van China, en moest dat blijven.

Geen opmerkingen: