zaterdag 17 januari 2009

Was David een Filistijn(2)?

Een tweede stukje uit de geschiedenis van David is al heel lang problematisch geweest.
Het is het slot van het verhaal van David en Goliath (I Sam. 17), waarin Saul aan Abner vraagt wie David is. Abner blijkt het niet te weten. Heel merkwaardig, want in het hoofdstuk ervoor was David als harpspeler aan het hof gekomen, om voor Saul te spelen.
Hiervoor zijn de meest uiteenlopende verklaringen gegeven, oa dat de verhalen over David uit verschillende bronnen stammen, die niet met elkaar in overeenstemming zijn.
De personen in het boek gaan ervan uit, dat het Oude Testament waar is, correct de gebeurtenissen beschrijft. Bovenstaande verklaring komt dan ook niet in hen op.
Binnen de hypothese "David was een Filistijn" betekent het, dat Saul niet kan begrijpen, hoe David als herdersjongen en harpspeler tot zoiets in staat is, en daarvoor van Abner een verklaring wil.

Geen opmerkingen: